NAK Jaarverslag 2010

De communicatie tussen de NAK en u verloopt steeds meer digitaal. Daarom biedt de NAK ook haar jaarverslag 2010 digitaal aan. Het verslagjaar 2010 was een jaar vol veranderingen. De structuur en de samenstelling van de directie zijn veranderd, maar ook vond de verzelfstandiging van de dochteronderneming NAK AGRO plaats en veranderde de inhoud van het…