Adviesdata loofvernietiging 2011

Op 29 juni stelde de vaste commissie de adviesdata vast. De luizensituatie is ongunstig in het hele land. Er worden vooral veel perzikluizen en zwarte bonenluizen gevangen. Bij loofvernietiging vóór de betreffende adviesdatum is ontheffing van nacontrole mogelijk voor: –         de klassen A en C van rooigroep 1 –         de klassen E, A en C van…

Verlagingen in veldkeuring vallen mee

Op 27 juni is landelijk 4,4% verlaagd, waarvan 0,7% is afgekeurd. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar en ligt beduidend lager dan in 2009. Verhoudingsgewijs ligt het percentage verlaging op virus wat hoger (26% van het totaal aantal verlagingen) waarvan slechts een klein deel primair. A.s. woensdag komt de vaste commissie pootaardappelen  bijeen voor het…

Bladluissituatie

De bladluissituatie was tot eind vorige week ongunstig. De effecten van de weersomslag zijn nog onvoldoende bekend. Deze week wordt daarom de ontwikkeling van de bladluissituatie nauwgezet gevolgd voor het vaststellen van de adviesdata. We verwachten deze week tevens inzicht te krijgen in de gevolgen van de vroege bladluisvluchten, namelijk het zichtbaar worden van primair.…

1e ronde veldkeuring pootgoed bijna afgerond

  Afgelopen vrijdag (17 juni) was van 85% van de 26.760 percelen de 1e veldkeuring uitgevoerd. Afronding zal begin deze week plaatsvinden. Inmiddels is gestart met de 2e keuringsronde. Tot nu toe is landelijk 2,2 % verlaagd naar een lagere klasse en 0,5 % afgekeurd (totaal 2,7%). Dit is iets meer dan vorig jaar, maar het…

Bestuur NAK neemt afscheid van de heer Luteijn

Op dinsdag 7 juni jongstleden heeft het Bestuur van de NAK tijdens het jaarlijkse bestuursdinerafscheid genomen van de heer Luteijn. De heer Luteijn is na een periode van 10 jaar afgetreden, per 1 mei jongstleden, als voorzitter van het Bestuur van de NAK . De heer Luteijn werd deze avond onder andere toegesproken door zijn opvolger,…

Resultaten 4e afklop bladluizen

Ook bij vierde (laatste) afklop weer grote aantallen virusoverdragende bladluizen gevonden In vergelijking met voorgaande jaren is de bladluissituatie beduidend ongunstiger. De eerste resultaten van de aftap van de vangbakken bevestigen deze ongunstige situatie eveneens. De resultaten hiervan kunt u vinden op ons NAK-Loket. In onderstaande tabel zijn de resultaten (vectorendruk per gebied) van de…

Nieuwe website

Op vrijdag 10 juni is de nieuwe website van de NAK gelanceerd. De website is opgefrist en in de nieuwe NAK-stijl aangepast. Wij zijn erg benieuwd naar je reactie. Deze kun je mailen naar pr@nak.nl