Verlagingen in veldkeuring vallen mee

Op 27 juni is landelijk 4,4% verlaagd, waarvan 0,7% is afgekeurd. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar en ligt beduidend lager dan in 2009. Verhoudingsgewijs ligt het percentage verlaging op virus wat hoger (26% van het totaal aantal verlagingen) waarvan slechts een klein deel primair. A.s. woensdag komt de vaste commissie pootaardappelen  bijeen voor het…