Overzichten zaaizaden bijgewerkt

De (voorlopige) overzichten van de gecertificeerde hoeveelheden vlas en granen zijn weer bijgewerkt t/m 1 april. Ook het maandelijkse overzicht van de certificering is weer bijgewerkt t/m maart. Deze overzichten kunt u beide vinden onder statistieken.