Voortgang veldkeuring pootaardappelen 16/07/2013

Verloop veldkeuring Het percentage verlaging en afkeuringen ligt beduidend lager dan voorgaande jaren. Landelijk is 7.5% verlaagd naar een lagere klasse, waarvan 1,0 % is afgekeurd. 70%  van de verlagingen betreft een verlaging op bacterieziek. Bladluissituatie De bladluissituatie is momenteel rustig, dit is tegen de verwachtingen in. Er worden weinig virusoverbrengende bladluizen waargenomen. De Vaste…