Ontheffingsdata nacontrole 2013 per 17/7/13

Ontheffing nacontrole 2013 De vaste commissie heeft op 17 juli nieuwe ontheffingsdata voor de nacontrole (virusonderzoek) vastgesteld. Op basis van het luizenbeeld is een splitsing aangebracht tussen Zuid Nederland en Noord-Holland en de rest van Nederland. Over de data die tussen haakjes staan, neemt de vaste commissie op 24 juli een besluit. Dat laatste geldt…