Voortgang veldkeuring pootaardappelen 05/08/2013

De veldkeuring loopt nu snel naar het einde. Op dit moment is reeds van 35% van het areaal aangevraagd voor loofvernietiging of is reeds dood. De eerste percelen worden gerooid. Afgelopen week zijn maar een beperkt aantal percelen verlaagd. In onderstaande tabel is het percentage verlagingen en afkeuringen te zien. stand tot 5/8-2013 (week 31) …