Uitslagen van nacontrole-onderzoek eerder bij de teler

De NAK is sinds twee weken volop bezig met de nacontrole onderzoeken aan pootaardappelen. Door het koude voorjaar en de gunstige luizenomstandigheden is er later gerooid, waardoor de bemonsteringen dit jaar later van start zijn gegaan. Inmiddels is er 28% van het geschatte aantal monsters (19.500) bemonsterd. De regenval van de laatste week heeft ervoor…