C-analyse zaaizaden seizoen 2014 afgerond

De C-analyses (contractanalyses) 2014 voor zaaizaden zijn afgerond. De monsterontvangst startte in week 26, de NAK ontving in totaal 2.369 monsters. Dit aantal is minder dan voorgaande jaren vanwege het feit dat er minder areaal is ingezaaid. In de grafiek hiernaast kunt u zien dat het vochtonderzoek de monsterontvangst zeer snel heeft opgevolgd.  De grafiek…