Derogatieverzoek verlaging kiemkrachtpercentage België

België heeft voor 1.500 ton lijnzaad van vezelvlas toestemming gekregen om deze hoeveelheid met een verlaagde kiemkracht in het verkeer te brengen voor de inzaai van 2015.  Frankrijk had eerder toestemming gekregen voor 2.500 ton. Dit betekent dat de totale hoeveelheid lijnzaad, die met een verlaagde kiemkracht van 85%-91% op de Europese markt mag worden gebracht, op…

AM-grondbemonstering verloopt voorspoedig

De grondbemonstering op AM (aardappelmoeheid) verloopt dit seizoen voorspoedig. In de grafiek hieronder (klik op de grafiek voor een vergroting) is te zien dat er nu al bijna 4.000 ha meer is bemonsterd dan in het najaar van 2013. De gunstige weersomstandigheden van de laatste maanden hebben hier grote invloed op gehad. Op dit moment is…