Realisatie restitutieregeling afbouw eigen vermogen

De restitutieregeling die dit voorjaar is ingegaan om het eigen vermogen van de NAK af te bouwen is afgerond. Begin juli hebben alle betrokken relaties die hiervoor in aanmerking kwamen een creditnota ontvangen. Inmiddels zijn, op een aantal uitzonderingen na, alle uitbetalingen verricht of heeft verrekening plaatsgevonden met andere nog openstaande facturen. In het voorjaar werd besloten…

Voortgang nacontrole 2015 – verlagingspercentage 15,6%

De bemonstering van knollen voor de nacontrole van pootaardappelen verloopt voorspoedig, afgelopen week zijn er ongeveer een half miljoen knollen bemonsterd. In totaal zijn er 2.457.200 knollen bemonsterd, waarvan 72% is onderzocht. Het verlagingspercentage ligt nu op 15,6%. Dit is lager dan het percentage van vorige week wat toen op 16,4% lag.   Hieronder een…