Kamerbrief Keuring en Toezicht EZ

Vrijdag 16 oktober heeft Staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer geïnformeerd over de herinrichting van het systeem van keuring en toezicht. In de brief worden vergaande hervormingen aangekondigd voor de vleeskeuring. De NAK verwacht dat de gevolgen voor fytosanitaire keuring beperkt zullen zijn. In de kamerbrief wordt aangekondigd dat de vleeskeuring weer onder de overheid wordt…

Wijzigingsvoorstellen van keuringsregels zaaizaden

Er zijn twee wijzigingsvoorstellen met betrekking tot keuringsregels van zaaizaden ingediend.  Het eerste voorstel betreft de introductie van het leveranciersetiket voor kleinverpakking EG-B, tot maximaal 10 kg, voor partijen en mengsels voor niet-voeder doeleinden. Er bestaat al een leveranciersetiket voor kleinverpakking EG-A voor niet-voedermengsels van grassen tot 2 kg. Het voordeel van het leveranciersetiket is…