Wijzigingsvoorstellen keuringsregels pootaardappelen

De adviesraad en de vaste commissie voor pootaardappelen bespreken in november twee wijzigingsvoorstellen voor de keuring van pootaardappelen. Het eerste voorstel gaat over de keuring van stammen:  – De vrijstelling van keuring van jonge stammen blijft ongewijzigd. – Vanaf oogst 2016 is afzet als klasse PB 1 t/m 4 alleen mogelijk als de stam gekeurd…