Voortgang nacontrole 2015 – bemonstering loopt ten einde

De bemonstering van pootaardappelen voor de nacontrole op virus loopt ten einde, 92% van het totaal te onderzoeken knollen zijn inmiddels ontvangen. Dit zijn ruim 17.500 monsters (3,2 miljoen knollen). Hiervan is tot nu toe 77% onderzocht. Ondanks de late start van het nacontroleseizoen ligt het aantal afgeronde onderzoeken nu nagenoeg gelijk aan vorig jaar.…