Vergaderingen vaste commissies zaaizaden en pootaardappelen

Op woensdag 25 november vergaderden de vaste commissies van zaaizaden en pootaardappelen.  Voor de pootaardappelen heeft de vaste commissie besloten om de keuringsregels op onderstaande onderdelen aan te passen: Keuring van stammen – De vrijstelling van keuring van jonge stammen blijft bestaan.– De overdracht van ongekeurde stammen vervalt en certificering is alleen mogelijk na goedkeuring en…