Overleg Plantum en NAK over de keuring van zaaizaden

Op 6 januari evalueerden de NAK en Plantum de veldkeuring- en certificeringswerkzaamheden van de zaaizaden in 2015 met als doel om te komen tot verdere optimalisatie van de onderlinge dienstverlening, werkprocessen en communicatie tussen zaaizaadbedrijven en de NAK. Hierbij is informatietechnologie een belangrijk instrument. De NAK lichtte haar plannen toe over de aanpassing van de…