Buitenlandse pootgoedklassen en aangifte 2016

Bij de aangifte van pootaardappelen 2016 zijn de nieuwe EU-klassen van kracht. Bij het opgeven van uw percelen in het aangifteprogramma op het NAK-Loket wordt dan automatisch de maximale klasse in de nieuwe ‘EU-klasse’ omgezet. Hoe de omzetting van Nederlands pootgoed wordt gedaan is beschreven in het informatiedocument EU-klassen.  Hieronder ziet u de vertaaltabel van de…