NAK-certificaten geüniformeerd

De NAK-certificaten worden geüniformeerd. Er is vastgelegd aan welke eisen een certificaat moet voldoen, zodat in de toekomst alle certificaten exact gelijk zijn qua formaat, afscheurkracht, dikte etc. De nieuwe certificaten zijn vooraf getoetst bij een aantal leveranciers van verschillende naaistraten en de resultaten hiervan zijn positief. Vanaf begin april ontvangt u onze nieuwe witte…

NAK en Plantum houden een klankbordsessie rondom digitale dienstverlening

Dinsdag 29 maart ontving de NAK de gewasgroep granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden van Plantum om te klankborden over de digitale dienstverlening. De sector ervaart enkele uitdagingen rondom de digitale dienstverlening bij zaaizaadkeuringen. In dit eerste overleg is de huidige stand van zaken rondom de nieuwe informatiemanagementstructuur toegelicht door de NAK. Daarnaast is de rol van…