Grondmonsternemers gezocht

De NAK is op zoek naar grondmonsternemers die jaarlijks op oproepbasis ingezet kunnen worden als monsternemer bij klanten. Je neemt grondmonsters van diverse percelen volgens instructies. Je verwerkt data en verzend de monsters naar de NAK. Je zorgt voor een goede communicatie met klanten. Binnen ons moderne laboratorium vindt naast zaaizaad- en aardappelonderzoek grootschalig nematodenonderzoek…

ISTA-audit NAK goed verlopen

Het auditteam van de International Seed Testing Association (ISTA) heeft op dinsdag 12 april de 3-jaarlijkse audit gedaan bij de NAK. Naast de beoordeling van 75 ISTA-certificaten werd het onderdeel monstername beoordeeld. Ook werden de laboratoriumwerkzaamheden beoordeeld en kwam het algemene deel van het kwaliteitssysteem aan bod. Het auditteam heeft kenbaar gemaakt onder de indruk…