NAK start controle op afdekken afvalhopen

Nu de eerste aardappelen in de vroege teeltgebieden boven komen, start de NAK met de controle op het afdekken van afvalhopen. De NAK voert deze controle uit in opdracht van de NVWA. Bij het aantreffen van groene aardappelplanten wordt eerst een waarschuwing gegeven. Wanneer hier geen actie op wordt ondernomen zal de NVWA worden geïnformeerd.