Aanmelden vrijwillig bladonderzoek stammen mogelijk tot 23 mei

Als aanvulling op de stammenkeuring, PB1 tot en met PB4, kunnen pootgoedtelers blad laten onderzoeken op de aanwezigheid van virussen. Het bladonderzoek kan bij vroege besmettingen en symptoomloze rassen aanvullende informatie geven. Het bladmateriaal wordt standaard getoetst op de aanwezigheid van de virussen Y en XS en op A-virus als het ras niet A-resistent is.  Aanmelden voor…