NAK controleert op wilde haver

De NAK voert in opdracht van de NVWA de controle uit op het voorkomen van wilde haver. Vanaf 1 juli moeten de percelen in het zuiden van het land vrij zijn van wilde haver en in het noorden van het land wordt hiervoor de datum van 15 juli aangehouden. De NAK keurmeester zal eerst een…