Nacontrole van start bij de NAK

De NAK is sinds twee weken bezig met de nacontrole-onderzoeken voor pootaardappelen. Inmiddels is er 10% van het geschatte aantal monsters (22.500) bemonsterd. Er wordt volop bemonsterd door de monsternemers van de NAK. De weersomstandigheden lijken de komende week nog gunstig, zodat er volop gerooid kan worden. De eerste bruinrot- en ringrot-onderzoeken zijn afgerond en ook de…

Een terugblik op afgelopen seizoen bladluizen

We hebben dit seizoen minder virus overdragende bladluizen gevangen t.o.v. vorig seizoen. Dit is deels te verklaren door de weersomstandigheden van afgelopen maanden. De lichtblauwe lijn in onderstaande drie grafieken geeft de landelijke trend van dit jaar weer. Deze ligt duidelijk lager dan het voorgaande jaar. De grafieken hebben betrekking op de drie zuigvallen die…