Imazalil op pootgoedpartijen

Door wijziging van het gebruiksvoorschrift voor Imazalil mogen aardappelen die hiermee behandeld zijn niet meer afgezet worden als consumptieaardappelen of veevoer. Dit heeft gevolgen voor de nacontrolemonsters die na onderzoek worden afgevoerd naar de vlokkenindustrie of afgezet worden als veevoer. De NAK doet een dringend beroep op telers om bij de keurmeester aan te geven…

Partijen voor vroege export? Meld uw rooidatum

De verwachting is dat de nacontroleresultaten tijdig beschikbaar zijn voor de vroege export. Wel komen er door het mooie weer meer partijen beschikbaar voor monstername dan het quotum toelaat. De handelshuizen gaan daarom sturen op bemonsteringssnelheden en op basis hiervan kijken welke monsters het eerst genomen moeten worden. Daarom is het melden van de rooidatum van…