Voortgang nacontrole 2016 – monstername verloopt goed

De bemonstering voor de nacontrole van het pootgoed verloopt goed. De weersomstandigheden zorgen ervoor dat er volop gerooid kan worden. De NAK verwacht de komende periode maximaal te kunnen bemonsteren. De NAK heeft nu 5.180 monsters (1.036.000 knollen) ontvangen. Dit is 23% van het totaal te onderzoeken aantal knollen. Hiervan heeft de NAK tot nu…