Nacontrole draait weer volop

De NAK draait met maximale capaciteit om de monsters voor het nacontrole-onderzoek te verwerken. Er zijn nu 7.166 monsters (1.433.200 knollen) ontvangen. Dit is 33% van het totaal te onderzoeken aantal knollen. Hiervan heeft het laboratorium tot nu toe 18% onderzocht.  Onderstaande grafiek laat de voortgang van het aantal afgeronde nacontrole-onderzoeken in vergelijking met voorgaande jaren…