Voortgang schoningsanalyse zaaizaden

De NAK heeft tot nu toe 2.259 C-analyse-monsters ontvangen. Het eerste voorbericht van deze monsters met de vochtuitslag is verstuurd. Van de ontvangen monsters zijn nu ook 1.300 monsters onderzocht op zuiverheid. Hiervan is het 2e voorbericht verstuurd. Verder is van 226 monsters na afronding van het kiemkrachtonderzoek het eind-attest verstuurd. Hieronder de gemiddelde uitslagen van…

ISTA-accreditatie van de NAK verlengd

ISTA heeft de accreditatie voor kwaliteitstoetsen op zaaizaden van de NAK opnieuw verlengd met 3 jaar.  De NAK mag dus de komende 3 jaar weer ISTA-attesten afgeven voor de zaaizaadonderzoeken. De scope van de accreditatie kunt u bekijken op de website van de ISTA.