De NAK kijkt terug op een geslaagd mini-symposium

De NAK kijkt terug op een geslaagd mini-symposium. “Een mooi visitekaartje van de NAK als kenniscentrum en uitvoerder van het Nederlandse AM-beleid,” aldus Eric Casteleijn, directeur NAK. Tijdens dit symposium stonden kennis en de innovatieve ontwikkelingen van de NAK betreffende het nematodenonderzoek centraal. Sprekers van de WUR, Aeres Hogeschool en Irmato belichtten actuele onderwerpen én…