Groeischeuren

De vaste commissie besprak op 23 november een voorstel van de verwerkende industrie voor aanpassing van de norm voor groeischeuren. Het voorstel moet een oplossing bieden voor de tekort situatie van pootgoed voor frites rassen en het risico van een illegaal circuit verkleinen. De vaste commissie neemt op 7 december een definitief besluit, na raadpleging…

Speerpunten Erwinia

De vaste commissie pootaardappelen stelde op 23 november de volgende speerpunten vast voor verdere uitwerking met sector. In aanstaande telersvergaderingen krijgen deze onderwerpen ruime aandacht. Risicogericht keuren op basis van de latentie toets laten we los. In plaats daarvan gaan we ‘laag risico’ percelen minder vaak keuren. We laten de nul-norm voor Erwinia in de…