Besluit wijzigingsvoorstellen zaaizaden

De vaste commissie zaaizaden nam de volgende besluiten over de wijzigingsvoorstellen. Vermelding van de samenstelling van mengsels op of bij de verpakking (indiener Plantum)Voor groenvoedergewassen blijft de mogelijkheid van het werken met gedeponeerde codes voor mengsels, waarbij de vermelding van de samenstelling niet verplicht is, bestaan. Voor mengsels van rassen van maïs moet, evenals voor…