NAK-plus

De discussie rond groeischeuren is voor de NAK aanleiding voor een versnelde uitwerking van een NAK-plus systeem. Hiermee kan de sector flexibeler inspelen op calamiteiten, zoals groeischeuren of rooibeschadigingen. In een NAK-plus systeem zijn de minimum NAK-normen de basis. Dat kunnen lagere normen zijn dan de huidige, bijvoorbeeld voor cosmetische aspecten (zoals groeischeuren, groen, inwendige…