Normstelling blauw

Een drietal handelsfirma’s diende op 7 december bij de vaste commissie voor pootaardappelen van de NAK een verzoek in voor aanpassing van de normen voor ‘blauw’. Nader onderzoek wees uit dat er onvoldoende draagvlak is voor dit voorstel. De indieners hebben hun voorstel op 14 december ingetrokken. Betrokkenen vinden het beter om eerst de discussie…