Imazalil op pootgoedpartijen

Door wijziging van het gebruiksvoorschrift voor Imazalil mogen aardappelen die hiermee behandeld zijn niet meer afgezet worden als consumptieaardappelen of veevoer. Dit heeft gevolgen voor de nacontrolemonsters die na onderzoek worden afgevoerd naar de vlokkenindustrie of afgezet worden als veevoer. De NAK doet een dringend beroep op telers om bij de keurmeester aan te geven…

Partijen voor vroege export? Meld uw rooidatum

De verwachting is dat de nacontroleresultaten tijdig beschikbaar zijn voor de vroege export. Wel komen er door het mooie weer meer partijen beschikbaar voor monstername dan het quotum toelaat. De handelshuizen gaan daarom sturen op bemonsteringssnelheden en op basis hiervan kijken welke monsters het eerst genomen moeten worden. Daarom is het melden van de rooidatum van…

Enquête over classificatie van schadelijk organismen

De EPPO, European and Mediterranean Plant Protection Organization, voert in opdracht van de Europese Commissie een project uit om tot een advies te komen over de classificatie van schadelijke organismen die nu in de verkeersrichtlijnen staan. Onderdeel van het project is een enquête die naar alle landen en Europese sectororganisaties wordt uitgezet. Voor input vanuit Nederland…

Nacontrole van start bij de NAK

De NAK is sinds twee weken bezig met de nacontrole-onderzoeken voor pootaardappelen. Inmiddels is er 10% van het geschatte aantal monsters (22.500) bemonsterd. Er wordt volop bemonsterd door de monsternemers van de NAK. De weersomstandigheden lijken de komende week nog gunstig, zodat er volop gerooid kan worden. De eerste bruinrot- en ringrot-onderzoeken zijn afgerond en ook de…

Een terugblik op afgelopen seizoen bladluizen

We hebben dit seizoen minder virus overdragende bladluizen gevangen t.o.v. vorig seizoen. Dit is deels te verklaren door de weersomstandigheden van afgelopen maanden. De lichtblauwe lijn in onderstaande drie grafieken geeft de landelijke trend van dit jaar weer. Deze ligt duidelijk lager dan het voorgaande jaar. De grafieken hebben betrekking op de drie zuigvallen die…

Geef uw rooimelding door

Het nacontroleseizoen gaat binnenkort weer van start. Onze keurmeesters staan klaar om monsters te nemen. Denkt u daarom aan het doorgeven van uw rooimelding, direct nadat u een perceel gerooid heeft? Dan komt uw perceel op de planningslijst van uw keurmeester. Dit doet u snel en eenvoudig op het NAK-Loket. Ook kunt u hier – afzien…

Bladluissituatie per 12 augustus 2016

Net als voorgaande weken zijn er ook de afgelopen week relatief weinig virusoverbrengende bladluizen gevangen. De afbeelding hieronder geeft de huidige bladluissituatie van de drie zuigvallen en de gele vangbakken weer. Klik op de afbeelding voor een vergroting.  De monitoring van de vangbakken zal na deze week stoppen. De drie zuigvallen blijven nog tot 1 september gemonitord worden. 

Voortgang veldkeuring – stand tot en met week 31

Tot nu toe is er 6.217 ha verlaagd, waarvan er 1.026 ha is afgekeurd. Bekijk hieronder het percentage verlagingen en afkeuringen tot en met week 31. Voor 70% van de percelen is toestemming gegeven voor loofvernietiging of reeds uitgevoerd. Het aantal verlagingen is iets gestegen in de afgelopen week. Dit is het laatste voortgangsoverzicht van…

Bladluissituatie per 4 augustus 2016

Net als voorgaande weken zijn er ook de afgelopen week relatief weinig virusoverbrengende bladluizen gevangen. De afbeelding hieronder geeft de huidige bladluissituatie van de drie zuigvallen en de gele vangbakken weer. Vanaf maandag 8 augustus wordt de registratie van een deel van de gele vangbakken gestopt. In onderstaand overzicht worden de vangbakken waarvan de registratie gestopt…