NAK verruimt norm voor beschadiging zomergerst

Op verzoek van de zaaizaadsector (Plantum) besloot de vaste commissie voor zaaizaden van de NAK de kwaliteitsnorm voor beschadiging voor zomergerst tijdelijk voor oogst 2016 te verruimen van 10% tot maximaal 30%. In een groot deel van de partijen zomergerst komen zodanig veel naaktzadige korrels voor, dat dit afkeuring tot gevolg heeft. Dit zou kunnen leiden…