Telersvergadering Toldijk 21 januari

In een huiskamerachtige sfeer vond op 21 januari de telervergadering plaats in Toldijk. De opkomst was goed met een trouwe club van pootgoedtelers en hun medewerkers. Voorzitter Peter Berghuis opende de vergadering en daarna volgde Arjan Kroon, directiesecretaris en juridische zaken, met een inleiding over financiële zaken en het beleid. Aansluitend praatte Ton Stolte, manager…

Telersvergadering Swifterbant 21 januari

Zo’n 40 aanwezigen waren naar Swifterbant gekomen voor de telersvergadering. De opening vond plaats door de heer van der Heijden. Het financiële verhaal werd gedaan door Eric Casteleijn, directeur NAK. Naar aanleiding van de toelichting op de tarieven kwam vanuit de zaal de vraag of de 25% korting op de tarieven van de nacontrole een…

Telersvergadering Schagen 20 januari

De opkomst bij de telersvergadering in Schagen was goed en de sfeer was ontspannen. Na de opening van voorzitter Peter Berghuis  was het woord aan Eric Casteleijn, directeur NAK. Na een uitleg over de strategie van de NAK belichtte hij de financiële begroting. De NAK kreeg een compliment uit de zaal over hoe de NAK haar…

Telersvergadering Axel 20 januari

De vergadering werd geopend door voorzitter Jan van der Heijden. In Axel waren er 65 aanwezigen, een goede opkomst. Arjan Kroon, directiesecretaris en juridische zaken NAK, vertelde in de terugblik op 2015 onder andere dat de NAK op dit moment veel investeert in IT en kennisopbouw. Een terugblik op het keuringsseizoen werd gegeven door Ad…

Telersvergadering Wehe-den Hoorn

De voorzitter van de telersvergadering in Wehe-den Hoorn, Peter Berghuis, opende de vergadering en richtte het woord tot een goed gevulde zaal met 80 aanwezigen. Arjan Kroon, directiesecretaris en juridische zaken NAK, belichtte het gevoerde beleid, de financiële situatie van de NAK en de ontwikkelingen rondom de ZBO-discussie. Hier werd de hoop uitgesproken dat er…

Telersvergadering Espel

De aftrap van de reeks telersvergaderingen van 2016 vond op maandag 18 januari plaats in Espel. Zoals gebruikelijk in dit gebied was er een hoge opkomst van ongeveer 100 aanwezigen. Er heerste een goede sfeer tijdens de vergadering. De vergadering werd geopend door voorzitter Jan van der Heijden. Directeur Eric Casteleijn blikte terug op het…

Telersvergadering Vredepeel

De opkomst in Vredepeel bestond uit ongeveer 15 pootgoedtelers en 15 consumptietelers. Vanuit de adviesraad heeft de heer Berghuis verteld over de vernieuwde samenstelling die compacter is, waardoor er efficiënter vergaderd kan worden. In de adviesraad zijn ook de grootgebruikers vertegenwoordigd en zijn er twee commissies, één voor pootgoed (14 leden) en één voor zaaizaad…

Texel, Den Burg

De reeks telersvergaderingen werd dit jaar afgesloten op donderdagavond 22 januari in Den Burg op Texel en in Vredepeel. De opkomst op Texel was zeer goed. Er waren zelfs meer bezoekers (40) dan dat er pootgoedtelers (32) zijn op Texel, waardoor er nog extra stoelen moesten worden bijgehaald. Vanuit de adviesraad was het de heer…

Telersvergadering St. Annaparochie

In Sint Annaparochie is de telersvergadering voorspoedig verlopen. Er kwamen veel positieve reacties uit de zaal over de nieuwe indeling van de vergadering . De vergadering is dit jaar ingedeeld in korte blokken, hierdoor kwam de informatie beter aan bij de teler en kon men vervolgens meer concrete vragen stellen over de gepresenteerde onderwerpen. Zo…

Telersvergadering Espel

De telersvergadering in Espel werd met ruim 80 telers goed bezocht. De heer Casteleijn heeft namens de directie teruggeblikt op het afgelopen jaar, hierbij werden de ontwikkelingen rondom keuringen toegelicht, de uitdagingen waar de NAK tegenaan liep (o.a. ZBO discussie) en werden de financiële resultaten toegelicht. Vervolgens heeft de heer Casteleijn verteld waar de NAK…