Telersvergadering Kruisland

Ondanks dat de laatste telers de zaal nog binnen liepen opende de heer Van der Heijden, even na achten, de telersvergadering in Kruisland. Een korte terugblik en de financiële stand van zaken van de NAK werd door de heer Kroon uiteen gezet. In deze terugblik kwamen onder andere het werkaanbod, de ZBO-discussie, Better Regulation en…

Telersvergadering Toldijk

De telersvergadering in Toldijk werd door ongeveer 20 personen bezocht. Vanuit de adviesraad was de heer Berghuis aanwezig die de vergadering heeft geopend. De heer Casteleijn heeft een terugblik op het afgelopen seizoen gegeven en het bedrijfsresultaat van de NAK gepresenteerd. Er werd aangekondigd dat de NAK haar eigen vermogen deels gaat afbouwen. Dit wordt onder…

Telersvergadering Emmeloord

Met de aanwezigheid van ruim 90 belangstellenden werd bevestigd dat de ontwikkelingen bij de NAK op de voet worden gevolgd. De voorzitter de heer Van der Heijden gaf aan dat hij erg tevreden was met de opkomst. De heer Van der Heijden was ook erg blij met de grote steun van de aanwezige telers voor…

Telersvergadering in Schagen

Ruim honderd belangstellenden hebben de telersvergadering in Schagen bijgewoond. Na het inleidende verhaal van de heer Van der Heijden werd er nog een blijk van waardering geuit richting de telers uit deze regio voor hun steun tijdens de handtekeningenactie voor de ZBO-discussie. Hierna volgde de heer Kroon, die de begrotings- en de prognosecijfers belichtte. De…

Telersvergadering in Axel

Tijdens de vergadering in Axel heerste er een goede sfeer en was er veel interactie met het publiek. Met ruim 80 aanwezigen was de zaal vol. Er werden vooral kritische vragen gesteld over de nieuwe EU-regelgeving. Daarnaast werd door een aantal telers complimenten gegeven over de samenwerking van de NAK met TNT Innight betreft de…

Telersvergadering in Eenrum

De telersvergadering in Eenrum werd, met ruim 80 telers, zeer goed bezocht. De voorzitter van de adviesraad, de heer Van der Heijden, opende de vergadering en gaf een toelichting op de nieuwe samenstelling van de adviesraad. De heer Kroon lichtte vervolgens de bedrijfsresultaten toe. Deze waren afgelopen jaar weer positief door een hoog werkaanbod, kostenbeheersing…

Aftrap telersvergaderingen in Swifterbant

Op maandagavond 12 januari vond de aftrap van de jaarlijkse telersvergaderingen plaats in Swifterbant. Met een opkomst van ongeveer 60 telers was de zaal goed gevuld. Vanuit de Adviesraad was het de heer Van der Heijden die de vergadering opende. De heer  Boudeling, één van de oprichters van de actie ‘behoud de NAK’ werd hierbij…