Voortgang en resultaten nacontrole week 40

De bemonstering voor de nacontrole verloopt goed, ondanks dat er op dit moment veel heronderzoeken worden aangevraagd en onderzocht. Ongeveer 57% van de partijen is bemonsterd en 40 % van de partijen heeft een uitslag. Het verlagingspercentage is verder opgelopen naar 25,2%. Op dit moment hebben telers voor ongeveer 1000 ha afgezien van nacontrole onderzoek…