Nieuw model NAK-certificaat pootaardappelen oogst 2019

De fytosanitaire wetgeving in de EU wordt vernieuwd. Op 14 december 2019 gaat de nieuwe EU Plantgezondheidsverordening in. Het doel is om de EU nog beter te beschermen tegen de introductie en verspreiding van schadelijke organismen met planten. Voor teeltmateriaal van landbouwgewassen, zoals zaaizaden en pootaardappelen, verandert er vrijwel niets aan de fytosanitaire eisen. Wat…