Voortgang nacontrole

Het verlagingspercentage is in de afgelopen week gezakt naar 37,5%. Dit percentage is gebaseerd op de uitslagen van 8% van de afgeronde onderzoeken. Het hoge verlagingspercentage heeft tot gevolg dat er veel heronderzoeken aangevraagd worden. Als gevolg hiervan heeft de NAK vanmorgen met de vertegenwoordiger van de NAO afgesproken, dat voor een deel van de…