Voortgang nacontrole

De bemonstering voor de nacontrole verloopt voorspoedig, ruim 7.500 monsters zijn genomen voor bruinrot en nacontrole onderzoek. Het onderzoek voor de nacontrole is voor 18% van de percelen afgerond. Het verlagingspercentage is op dit moment 38%. Momenteel hebben telers, voornamelijk in de klasse PB, voor ongeveer 1.000 hectare afgezien van nacontrole onderzoek. Dit is pootgoed…