Laatste stand van zaken asbestonderzoek

Op 1 november informeerden wij dat er asbest is gevonden in de kas. Kort daarop is er een lucht- en stofonderzoek uitgevoerd en uit de resultaten bleek dat er geen asbest is aangetroffen. Bodemonderzoek Op 12 november is ook een bodemonderzoek uitgevoerd. Deze resultaten hebben wij nu binnen en ook daaruit blijkt dat er geen…

Nacontrole loopt ten einde

Momenteel staat het verlagingspercentage op 36,6% in de nacontrole, dit is lager dan een aantal weken geleden, toen stond het op 37,7%. In vergelijking met vorig jaar is het aanzienlijk hoger, toen was er 25% verlaagd in de nacontrole. ​ De mogelijke oorzaken van dit hoge percentage is in een eerder bericht​ op 11 oktober al…

Asbest gevonden in kas NAK

Recent is verzameld afval dat in de NAK-kas uit de grond omhoog kwam en uiterlijke kenmerken van asbest vertoonde, opgestuurd voor onderzoek. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het om asbest gaat. In het rapport is aangegeven dat het asbest in hechtgebonden vorm is. Als asbest in deze staat niet wordt bewerkt of…