Nieuw beleid PSTVd

De vaste commissie pootaardappelen heeft het nieuwe beleid voor PSTVd vastgesteld. De belangrijkste punten van het nieuwe beleid zijn: Alle kruisingsouders die worden gebruikt, zowel moeder- als vaderplanten, moeten voorafgaand aan de kruising voor PSTVd worden bemonsterd en getoetst. De NAK voert de toetsing uit op PSTVd. In de hele kolom geldt een nulnorm; planten…