Besluiten vaste commissie

Op 24 juni jl. heeft de vaste commissie pootaardappelen een aantal besluiten genomen over loofvernietiging, de ontheffingsdata en het verzamelcertificaat. Loofvernietiging De bestaande regel voor loofvernietiging is: ‘percelen waarvan het loof niet binnen 12 dagen na aanvang van de loofvernietiging is afgestorven, worden een klasse verlaagd.’ Dit wordt nu aangevuld met een minimum toe te…

Gebruik oppervlaktewater (poot)aardappelteelt

​Met enige regelmaat ontvangt de NAK vragen over het gebruik van oppervlaktewater in de (poot)aardappelteelt. Voor de antwoorden op uw vragen hierover, verwijzen wij u naar de website van de NVWA. Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het gebruik van oppervlaktewater en aardappelteelt.

Zeer ongunstige situatie veldkeuring

Bijna 95% van de percelen is voor de eerste keer gekeurd. Tot nu toe is er 312 ha verlaagd. Dit komt uit op 0,8% van de gehele veldkeuring. 58% van de verlagingen vinden plaats door bacterieziek, maar er worden ook veel viruszieke planten aangetroffen in de percelen. In de tabel hieronder is te zien dat…

Bladluissituatie 17-06-2020

De gele vangbakken worden inmiddels bijna 2 weken afgetapt. Hierbij een update van de bladluissituatie. De NAK heeft u bericht dat er tijdens het afkloppen (zogenaamde duizenplantentellingen) extreem veel virusoverbrengende bladluizen zijn gevonden. Deze trend heeft zich in eerste instantie voortgezet bij de aftap van de gele vangbakken. Door de lage temperaturen en doordat er…

Bestrijding wilde haver

De NAK voert, in opdracht van de NVWA,  controles uit op het voorkomen van wilde haver om de verspreiding en vermeerdering van wilde haver te voorkomen. Bij het aantreffen van wilde haver op uw perceel wordt eerst een waarschuwing gegeven. Blijkt na hercontrole geen verwijdering te hebben plaatsgevonden, dan stelt de NAK een rapport van…

Verloop veldkeuring 2020

De veldkeuring verloopt voorspoedig, ruim 50% van de percelen heeft een eerste keuring gehad. De ontwikkeling van de gewassen verloopt goed en het virus is goed zichtbaar. De eerste primair viruszieke planten zijn al waargenomen. Bacterieziek wordt nog niet veel aangetroffen in het veld. In de tabel is te zien dat alleen in het zuiden…

Frequentie aftappen vangbakken en zuigvallen 2020

Vanaf 2 juni zijn de vangbakken geplaatst. Dit jaar zijn er 40 vangbakken over het land verspreid. In twee gebieden is dit jaar een extra vangbak geplaatst, hiermee blijft de luizenweergave voor het aantal pootgoedtelers in een gebied representatief. Frequentie aftappen De frequentie van het aftappen van de vangbakken wordt dit jaar door de maatregelen…

Aangifte aardappelen lager dan in 2019

Het areaal pootaardappelen dat is aangegeven voor de keuring ligt met 41.849 ha iets onder het niveau van vorig jaar (-180ha). De top 5 rassen in de aangifte zijn Fontane (4.957ha), Spunta (4.272ha), Agria (2.673 ha), Innovator (2.321ha) en Arizona (1.354 ha). Areaal per provincie In de grafiek hieronder zijn de aangiftecijfers, per provincie, van…