Besluiten vaste commissie

Op 24 juni jl. heeft de vaste commissie pootaardappelen een aantal besluiten genomen over loofvernietiging, de ontheffingsdata en het verzamelcertificaat. Loofvernietiging De bestaande regel voor loofvernietiging is: ‘percelen waarvan het loof niet binnen 12 dagen na aanvang van de loofvernietiging is afgestorven, worden een klasse verlaagd.’ Dit wordt nu aangevuld met een minimum toe te…

Gebruik oppervlaktewater (poot)aardappelteelt

​Met enige regelmaat ontvangt de NAK vragen over het gebruik van oppervlaktewater in de (poot)aardappelteelt. Voor de antwoorden op uw vragen hierover, verwijzen wij u naar de website van de NVWA. Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het gebruik van oppervlaktewater en aardappelteelt.