Voortgang veldkeuring

De 2e keuring is nu voor 80% afgerond en voor 3.800 percelen is inmiddels toestemming loofvernietiging aangevraagd. Het verlagingspercentage is in deze week licht gestegen, waarmee het totale verlagingspercentage uitkomt op 6,9%. ​​stand tot 13/ 07/  (week 28) % verlaagd % afgekeurd gebied ha 2020 2019 2018 2020 2019 2018 Noord I     (kleigronden) 16.018 4,4…

NACONTROLE 2020 KAN TOCH PLAATSVINDEN

Op 3 juli jl. heeft de NAK gecommuniceerd dat in 2020 geen reguliere nacontrole plaats kon vinden. Het besluit hiertoe was genomen omdat er op dat moment geen vooruitzicht was dat de benodigde laboratoriummaterialen op tijd beschikbaar zouden zijn en omdat een gevoel van urgentie bestond bij het nemen van het besluit vanwege de virussituatie…

POST HARVEST CONTROL IN THE NETHERLANDS WILL PROCEED

Due to the Covid-19 situation, the Dutch Inspection Service NAK was struggling to source the vast amount of laboratory materials needed for post-harvest control of seed potatoes from its usual suppliers, which resulted in the message which was communicated last week. Fortunately, a last minute shipment from an alternative source arrived on Thursday July 9th…

NAK start controle op Phytophthora haarden en aardappelopslag planten

Vanaf 1 juli start de NAK met de controle van Phytophthora-haarden en aardappelopslag planten, omdat dit gevaarlijke bestrijdingsbronnen van Phytophthora kunnen zijn en aardappelopslag planten ook tevens voor vermeerdering kunnen zorgen van het schadelijke aardappelcystenaaltje. De NAK voert deze controle uit in opdracht van de NVWA. Wanneer een teler haarden of opslagplanten onvoldoende heeft bestreden,…

Besluiten vaste commissie

Op 24 juni jl. heeft de vaste commissie pootaardappelen een aantal besluiten genomen over loofvernietiging, de ontheffingsdata en het verzamelcertificaat. Loofvernietiging De bestaande regel voor loofvernietiging is: ‘percelen waarvan het loof niet binnen 12 dagen na aanvang van de loofvernietiging is afgestorven, worden een klasse verlaagd.’ Dit wordt nu aangevuld met een minimum toe te…

Gebruik oppervlaktewater (poot)aardappelteelt

​Met enige regelmaat ontvangt de NAK vragen over het gebruik van oppervlaktewater in de (poot)aardappelteelt. Voor de antwoorden op uw vragen hierover, verwijzen wij u naar de website van de NVWA. Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het gebruik van oppervlaktewater en aardappelteelt.

Zeer ongunstige situatie veldkeuring

Bijna 95% van de percelen is voor de eerste keer gekeurd. Tot nu toe is er 312 ha verlaagd. Dit komt uit op 0,8% van de gehele veldkeuring. 58% van de verlagingen vinden plaats door bacterieziek, maar er worden ook veel viruszieke planten aangetroffen in de percelen. In de tabel hieronder is te zien dat…

Bladluissituatie 17-06-2020

De gele vangbakken worden inmiddels bijna 2 weken afgetapt. Hierbij een update van de bladluissituatie. De NAK heeft u bericht dat er tijdens het afkloppen (zogenaamde duizenplantentellingen) extreem veel virusoverbrengende bladluizen zijn gevonden. Deze trend heeft zich in eerste instantie voortgezet bij de aftap van de gele vangbakken. Door de lage temperaturen en doordat er…

Bestrijding wilde haver

De NAK voert, in opdracht van de NVWA,  controles uit op het voorkomen van wilde haver om de verspreiding en vermeerdering van wilde haver te voorkomen. Bij het aantreffen van wilde haver op uw perceel wordt eerst een waarschuwing gegeven. Blijkt na hercontrole geen verwijdering te hebben plaatsgevonden, dan stelt de NAK een rapport van…