Ontheffing vruchtwisseling 2022

​Volgens de huidige regelgeving is de teelt van aardappelen mogelijk volgens een vruchtwisseling van tenminste 1:3. In een aantal gevallen kan voor de teelt van consumptie- en zetmeelaardappelen een ontheffing worden verkregen: Oud grasland Als een perceel ten minste 8 jaar aaneengesloten in gras heeft gelegen, bestaat de mogelijkheid om direct na het scheuren twee jaar achtereen aardappelen…