Sluitingsdatum aangifte verplaatst

Door de natte weersomstandigheden lopen de voorjaarswerkzaamheden vertraging op. Om deze reden is de sluitingsdatum van de aangifte voor pootaardappelen en zaaizaden verplaatst. Voor de pootaardappelen is de sluitingsdatum aangifte: 30 mei Voor de zaaizaden is de sluitingsdatum aangifte: 1 juni Om het proces voorspoedig te laten verlopen, willen we u vragen om de aangifte…

Start aftap bladluizen 2023

Per 1 mei starten wij met het monitoren van de bladluissituatie. De eerste aftap vindt plaats op dinsdag 2 mei. De exacte locaties van de vangbakken en zuigvallen ziet u in de applicatie Bladluis online. ​Deze vindt u ook in het Klantportaal via de startpagina onder de tegel Aardappelen. In deze applicatie worden ook de dagelijkse resultaten van de vangsten genoteerd.