Welkom bij de NAK

De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Wij voeren wettelijke keuringen uit in opdracht en onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Onze gespecialiseerde keurmeesters verrichten tijdens het seizoen alle keuringen die bijdragen aan de hoogwaardige kwaliteit van het Nederlandse exportproduct. De NAK beschikt over een hightech laboratorium waar grootschalige nacontrole op pootaardappelen wordt gedaan door toepassing van moleculaire onderzoekstechnieken.

Werken bij de NAK is werken aan je persoonlijke ontwikkeling. We zijn op zoek naar jong talent en deskundige professionals.

Bij de NAK kunt u kiezen uit een ruim aanbod van cursussen in verschillende vakgebieden van aardappelen en zaaizaden. Onze cursussen sluiten goed aan op de praktijk.

Bedrijfsfilm