Ziekten en plagen bedreigen de rentabiliteit van de aardappelteelt. Onderzoek van partijen pootgoed helpt teleurstellingen voorkomen. Met de onderzoeksresultaten van de NAK weet u of een partij gezond is. Wij zijn sterk in grootschalig en routinematig nematoden-, virus-, bacterie- en schimmelonderzoek in aardappelen. Wilt u één van de genoemde onderzoeken laten uitvoeren, neem dan contact op met onze klantenservice.

Lees ook informatie over verplicht aardappelonderzoek.

Vrijwillig aanvullend onderzoek

Door de geavanceerde PCR-onderzoekstechniek is het mogelijk om diverse onderzoeken gecombineerd uit te voeren aan één aardappelknolmonster. Dit monster bestaat uit 200 knollen*. Wilt u meerdere onderzoeken laten doen dan adviseren wij u om een combi-toets te doen. De uitslagverstrekking van de eerste toets resultaten is binnen twee weken. Er kan op de volgende virussen en bacteriën, aan één monster, worden onderzocht:

*voor afwijkende monstergroottes kunt u contact opnemen met de klantenservice via het Klantportaal, nak@nak.nl of 0900-0625.
** alleen virus PVY, PVA, PLRV, PVX of PVS is in combinatie mogelijk. Neem contact op met de NAK voor andere combinaties.

Virusziekten

Bladonderzoek:

De NAK toetst partijen pootaardappelen op de aanwezigheid van PVY, PVA, PVX, PVS, PVM, PVV en PLRV (bladrol). Tijdens het groeiseizoen wordt bladmateriaal getoetst op de aanwezigheid van virussen (standaardonderzoek PVY-PVA-PVXS). Onderzoek op PSTVd, PMTV(mop-top) en TRV(tabaksratelvirus) is ook mogelijk. De uitslag wordt binnen 1 week verstrekt. Op de uitslag worden het aantal verkregen reacties vermeld met daarnaast het aantal reacties waarin virusziek is terug gevonden. Indien u dit wenst kunt u het aantal ziek omrekenen naar het berekende ziektepercentage in het bladmonster en de mogelijke spreiding in het perceel. Dit kan berekend worden m.b.v.het seedcalc8 programma.