Bruinrot- en ringrotonderzoek

Voorwaarden voor de afgifte van het NAK-certificaat oftewel het plantenpaspoort is, dat een partij pootgoed vrij is van quarantaineziekten. De NAK bemonstert en toetst alle partijen pootgoed op bruin- en ringot. De NVWA is verantwoordelijk voor de controle op bruinrot en ringrot en de NAK bemonstert en toetst alle partijen pootgoed. De uiteindelijke bevestiging van een besmetting en de daarop gebaseerde maatregelen ligt dan ook bij de NVWA. Naast de integrale toetsing op bruin- en ringrot voert de NAK in opdracht van de NVWA surveys uit om er zeker van te zijn dat de Nederlandse aardappelkolom vrij is van bruin- en ringrot.

Meloïdogyne chitwoodi

Volgens de Europese fytorichtlijn moet pootgoed vrij zijn van de maïswortelknobbelaaltjes Meloïdogyne chitwoodi en fallax. Daarom onderzoekt de NAK pootgoed binnen de door de NVWA aangewezen gebieden. Onderzoek in deze gebieden is verplicht en geldt voor partijen die in het handelsverkeer worden gebracht. De NAK bemonstert deze pootgoedpartijen. Voor meer informatie over de ligging van deze gebieden neemt u contact op met de keurmeester in uw regio of de NVWA. De NAK voert ook voor Meloïdogyne chitwoodi en fallax een bedrijfstoets uit buiten de aangewezen gebieden. Meer over Meloïdogyne chitwoodi en fallax weten? Ga dan naar de website van de NVWA.

Nacontrole op virus

Of uw perceel in aanmerking komt voor de ontheffing van nacontrole op virus hangt af van het aangegeven ras en de datum van loofdoodregistratie door de keurmeester. De vaste commissie stelt ontheffingsdata voor de nacontrole vast en communiceert deze via circulaires en op onze website onder Actualiteiten. Bent u het niet eens met de uitslag van de nacontrole op virus, vraag dan een heronderzoek aan.

Erwinia-onderzoek

Het is mogelijk om voor percelen een aanvullend Erwinia-onderzoek aan te vragen. Het onderzoek wordt dan uitgevoerd aan hetzelfde monster wat op virus wordt onderzocht. U kunt dit aanvragen via het Klantportaal.

Meer informatie over vrijwillig en aanvullend Erwinia-onderzoek.